Geri Dönüşüm

Cam = %100 Geridönüşüm

Cam = %100 Geridönüşüm

Geri kazanım ve geri dönüşüm ile bu olumsuz etkiler en aza indirilmektedir. Yaklaşık 3500 senedir cam, içecek ve saklama kaplarının yapımında, kimyasal ürünlerin şişelenmesinde, parfüm ve kozmetik şişelerinde kullanılmaktadır.

Atık Camların Geri Kazanımı Ülkemizde Ne Durumda?

Cam, doğal kaynakların(silika, soda külü, kireç, feldspat ve ilgili iz elementler) yüksek derecelerde eritilmesi sonucu üretilir. Bu da doğal kaynaklarımızın azalmasına, işleme esnasında kullanılan enerji ile petrol kaynaklarımızın azalmasına, üretim sonucu oluşturulan kirlilik ile de çevre ve sağlık sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiği ve çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaştığı bir çağda, plastik, ambalaj, atıklarının geri kazanımında olduğu gibi atık camların geri kazanımı da ülkemiz için önem teşkil etmektedir.

Ülkemizde atık sahalarında bulunan çöplerin içindeki geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir çöp oranı yaklaşık %15 dir. Türkiye’de cam geri kazanımı yaklaşık %40 dır ve yılda yaklaşık olarak 6500  bin ton atık cam geri kazanım tesislerinde işlenerek geri kazanıma sokulmakta, ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

cam-geri-donusum