Surgeon

Ameliyat

Küresel problemlerin baş faktörlerinden olan ve insan faaliyetlerinin ekosisteme olan zararlarıyla birlikte artan “kuraklık ve çölleşme” olgusu her yıl milyonlarca hektar ekilebilir alanın yok olmasına neden olmakta ve tarımsal üretim düşüşü, yiyecek kıtlığı, yoksulluk, göç vb. sorunları beraberinde getirmektedir. Yeşil ve ormanlık alanın korunup ağaçlandırma yapılmasının; Dünyamızı tehdit eden kuraklık ve çölleşme ile en efektif mücadele yöntemlerinden olduğu unutulmamalıdır.