Çölleşme; iklim değişikliği ve insanların çevreye verdiği zararlar sonucu kurak alanlarda meydana gelen arazi bozulması olarak tanımlanıyor.

İklim değişikliği sıcaklık, yağış, güneş radyasyonu ve rüzgârlardaki uzamsal ve zamansal kalıpların değişmesi yoluyla çölleşmeyi şiddetlendirebiliyor. Çölleşmenin nedenlerine baktığımızda ise şu başlıklar göze çarpıyor. İklim değişikliğinin yanı sıra ormansızlaşma, doğal afetler, yağışların azalması/dengesizliği, toprak kirliliği, plansız sulama, çevre kirliliği, aşırı gübre ve pestisit kullanımı ile yeraltı suyunun aşırı kullanımı bu nedenlerden birkaçı olarak karşımıza çıkıyor.

Peki kuraklık ve dolayısıyla çölleşme ne gibi sonuçlar doğurabilir? Çölleşme sonucunda su kaynaklarının kuruması, bitki örtüsünün tahribi, erozyon ve biyoçeşitliliğin azalması gibi doğal ortamdaki bozulmanın yanında yaşam kalitesinin düşmesi, kıtlık ve göç gibi sosyoekonomik sorunlar da ortaya çıkar. Dünyada her yıl sadece çölleşme ve kuraklık nedeniyle 12 milyon hektar arazi kaybediliyor.

Yeşil ve ormanlık alanın korunup ağaçlandırma yapılmasının; Dünyamızı tehdit eden kuraklık ve çölleşme ile en efektif mücadele yöntemlerinden olduğu unutulmamalıdır.

imza-